Oznamovací systém společnosti TATRA METALURGIE a.s. pro přijímání oznámení porušování právních předpisůSpolečnost TATRA METALURGIE a.s. na těchto stránkách nabízí elektronický oznamovací systém, kde můžete snadno a rychle podat oznámení o porušení právních předpisů a interních nařízení v souvislosti s podnikatelskou činností společnosti. Prostřednictvím tohoto oznamovacího systému.


Oznamovací systém společnosti nesmí být využíván k falešnému obviňování druhých. Oznamování vědomě nepravdivých informací není povoleno a není chráněno zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů).


Na oznamovatele se vtahuje ochrana na základě Zákona o ochraně oznamovatelů.


Co je možné oznámit?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:


a, má znaky trestného činu,

b, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejichž horní hranice je alespoň 100 000,-Kč,

c, porušuje zákon nebo

d, porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:


 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 9. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 10. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 11. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 12. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 13. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může být učiněno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, a to následujícími způsoby:


Písemné oznámení: zasláním na adresu: TATRA METALURGIE a.s., Areál tatry 1448/5, Ing.Libor BARTOŇ s označením obálky „NEOTVÍRAT-PŘÍSLUŠNÁ OSOBA“

Webová aplikace : Tatrametalurgie - Oznamovací systém


Dotační programy Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641 Napište nám
Odlitky Fe Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice Volná místa
Odlitky Al Tel.: (+420) 730 590 721, E-mail: tatrametalurgie@tatra.cz Laboratoře a zkušebny
Výkovky Copyright (c) 2021 TATRA METALURGIE a.s. Download
Oznamovací systém
DEVELOPED BY