MĚŘENÍ, TESTOVÁNÍ A ANALÝZY


TATRA METALURGIE a. s. disponuje vlastní laboratoří a technickým zázemím pro rozměrovou kontrolu a tyto služby nabízí nejen v rámci skupiny TATRA, ale řadě průmyslových podniků v kraji. Laboratoře a zkušebny jsou zkušební laboratoří č. 1712, akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoře a zkušebny TM a. s. jsou dále členy Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s. a jsou oprávněni používat označení - s činností uznanou SČZL/CTLA. Laboratoře a zkušebny se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnání a také díky dlouhé tradici nabízí zákazníkům jistotu profesionálních služeb.


Mechanická zkušebna

Zajišťujeme výkon standardních mechanických zkoušek, a to včetně přípravy zkušebních těles z dodaných výrobků.
Standardně realizované zkoušky:

  • Zkouška tahem dle EN ISO 6892-1

  • Zkouška rázem v ohybu na Charpyho kladivě za okolní i snížené teploty dle ISO 148-1

  • Zkouška tvrdosti dle Brinella dle EN ISO 6506-1

  • Zkouška tvrdosti dle Vickerse dle EN ISO 6507-1

  • Zkouška tvrdosti dle Rockwella dle EN ISO 6508-1

Tyto zkoušky běžně realizujeme na litých i tvářených materiálech, železných i neželezných kovech

Metalografie

Pro metalografické rozbory a analýzy používáme klasickou optickou mikroskopii, výstupy zaznamenáváme v digitální formě. Standardně provádíme zkoušky mikro a makrostruktury, např. Baumannův otisk, makrolept kyselinou dusičnou, hodnocení procenta fází, velikosti zrna i mikročistoty dle národních i mezinárodních norem.

Chemická laboratoř

Analýzu chemického složení kovových materiálů standardně realizujeme pomocí atomové emisní spektrometrie. Jsme vybaveni 2 spektrometry, které využívají analýzu spektra jiskry z plochy testovaného materiálu a poskytují tak komplexní prvkovou analýzu testovaného materiálu. Mimo této optické emisní spektrometrie využíváme pro přesnou analýzu uhlíku a síry spalovací metodu a jsme schopni poskytnout pro tyto prvky ještě vyšší spolehlivost než standardně poskytují emisní spektrometry.

Nedestruktivní zkoušení

Defektoskopie tvoří přirozenou součást provozních zkoušek. Zabýváme se především metodami MT, UT, RT, tj. metodou magnetickou práškovou, kontrolou ultrazvukem a metodou radiografickou. Magnetickou práškovou metodu realizujeme na stacionárních přístrojích i přenosném zařízení, ultrazvuk pak pomocí přenosného přístroje a pro rentgen jsme vybaveni moderní rentgenovou lampou, kterou provozujeme na stacionárním pracovišti v prostorách firmy.

Měření

Oblast měření je typickou oblastí kontroly kvality ve společnosti TATRA METALURGIE, a.s. Využíváme konvenční manuální měřidla délek, tvaru a úhlů. Mimo to jsme vybaveni 2 mobilními 3D měřidly a 1 stacinonárním 3D zařízením. Ve velké přesnosti jsme schopni nejen vyhodnotit délkové a úhlové charakteristiky, ale zejména dokážeme scannovat tvar a porovnat jej s 3D modelem při grafickém vyjádření odchylek nominálního tvaru.

Dotační programy Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641 Napište nám
Odlitky Fe Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice Volná místa
Odlitky Al Tel.: (+420) 730 590 721, E-mail: tatrametalurgie@tatra.cz Laboratoře a zkušebny
Výkovky Copyright (c) 2021 TATRA METALURGIE a.s. Download
Oznamovací systém
DEVELOPED BY