Náborový příspěvek


TATRA METALURGIE a.s. se řadí mezi významné zaměstnavatele v oblasti metalurgického a kovárenského průmyslu v České republice. Svoji kvalitní produkci dodává mnoha zahraničním i českým odběratelům.
Rádi v našem týmu uvítáme zaměstnance, kteří se chtějí společně s námi podílet na růstu a výkonnosti naší společnosti.
Jsme si vědomi náročnosti práce v tomto oboru, a proto chceme ocenit nové zaměstnance finančním bonusem ve formě náborového příspěvku.
Nabízíme náborový příspěvek ve výši 35.000 Kč pro uchazeče, který nastoupí na pozici kováře, provozního elektrikáře nebo provozního zámečníka a splňuje podmínku minimálně 1 rokem praxe na pozici kováře (provozního elektrikáře, provozního zámečníka) za období posledních 5 let. Praxe se prokazuje zápočtovým listem a potvrzením předchozího zaměstnavatele o vykonání odborné praxe na dané pozici.
Náborový příspěvek bude zaměstnanci vyplacen po odpracování 1 měsíce v nejbližším výplatním termínu zaměstnavatele určeném pro výplatu mzdy a to jednorázově.
Zaměstnanec, který obdrží náborový příspěvek se zavazuje setrvat v pracovním poměru v TATRA METALURGIE a.s. na pracovním místě: kovář, provozní elektrikář a provozní zámečník po celkovou dobu 3 let ode dne vzniku pracovního poměru s tím, že do této doby se nezapočítává doba trvání pracovní neschopnosti nebo čerpání neplaceného volna v součtu přesahující 30 kalendářních dnů.
V případě, že zaměstnanec neodpracuje svůj závazek 3let v pracovním poměru u TATRA METALURGIE a.s., vrátí zaměstnavateli poměrnou část náborového příspěvku za neodpracované období zpět.

Dotační programy Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641 Napište nám
Odlitky Fe Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice Volná místa
Odlitky Al Tel.: (+420) 730 590 721, E-mail: tatrametalurgie@tatra.cz Laboratoře a zkušebny
Výkovky Copyright (c) 2021 TATRA METALURGIE a.s. Download
Oznamovací systém
DEVELOPED BY