DOTAČNÍ PROGRAMY


PROGRAMY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ EU V RÁMCI OPPIKProjekt „Zvýšení energetické účinnosti ve společnosti TATRA METALURGIE a.s.“

Cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti při ohřevu materiálu na kovací teplotu. Hlavním cílem projektu je snížení energetických ztrát ve spol. TATRA METALURGIE a.s. Na základě projektu dojde k energetickým úsporám a snížení produkce oxidu uhličitého, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Realizace projektu se také kladně projeví na ekonomice společnosti snížením výdajů na energie. Předkládaný projekt je plně v souladu s výzvou programu Úspory energie Výzva I. v rámci OPPIK.

Dotační programy Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10641 Napište nám
Download Copyright (c) 2021 TATRA METALURGIE a.s.