Nákup

Cíle nákupu

 • Transparentnost, hospodárnost, efektivnost nákupních procesů
 • Kontinuální snižování celkových nákladů na zajištění surovin, materiálů a služeb
 • Stanovení nejefektivnějších způsobů nákupů pro získání požadovaných nákupů ve správném čase, kvalitě, množství a ceně pro celkovou spokojenost interních zákazníků a zákazníků společnosti TATRA METALURGIE a.s.
 • Správným postupem nakupování zvyšovat konkurenceschopnost naší společnosti
 • Snižování množství rizik, které by mohly ohrozit konkurenceschopnost naší společnosti
 • Vytváření partnerství a dlouhodobé spolupráce mezi naší společností a dodavatelem
 • Zapojování dodavatele do vývoje nových produktů

 

Co nakupujeme

 • Hutní materiál vhodný pro kovárenské účely v následujících vybraných kvalitách:

           a, S355J2, C45, 16MnCr5, 42CrMo4, ZF1A, ZF7B, atd
           b, Specifikace kvality povrchů dle EN 10221/C, 100 % UZ kontrola

 • Slévárenské suroviny:
 • Kovový odpad, slévárenský koks, surové železo Pig P1 a Pig NOD, feroslitiny, ostřivo formovacích směsí, bentonit, dextrin, pojivové systémy jader, exotermické nástavce, hliníkové slitiny, ocelové granuláty vhodné k tryskání, vyzdívky pecí
 • Kooperace – strojní opracování výkovků a odlitků, mokré lakování, tepelné zpracování hliníkových slitin, atd.
 • Režijní materiál (OOPP, kancelářské potřeby, elektro materiál pro potřeby údržby, spojovací materiál pro potřeby údržby, atd. )
 • Služby ostatního charakteru – přeprava zboží a surovin, ekologická likvidace odpadu, atd.

 

Systém řízení kvality

TATRA METALURGIE a.s. očekává od svých dodavatelů, že do svých výrobních a obchodních procesů začlení požadavky na kvalitu podle norem ISO 9001, popř. ISO/TS 16949 a usilovat o certifikaci dle jejich nejnovějších vydání. Od dodavatelů se dále očekává, že budou splňovat smluvní požadavky na kvalitu podle uvedených norem v nákupních objednávkách nebo v oboustranně potvrzených „Manuálů kvality „ společnosti TATRA METALURGIE a.s.

 

Všeobecné nákupní podmínky společnosti TATRA METALURGIE a.s.

 

Výběr dodavatelů pro společnost TATRA METALURGIE a.s.

 

Výběr dodavatelů se provádí pomocí standardního výběrového řízení s různým počtem kol výběru, kdy počet kol je specifikován v zadání výběrového řízení. Další možností výběru je pomocí elektronické aukce.

 

E-aukce

V případech, kdy se společnost TATRA METALURGIE a.s. rozhodne realizovat výběrové řízení prostřednictvím elektronické aukce, využívá externí aukční portál společností PROEBIZ. Účast dodavatelů v e-aukci je možná na základě elektronické pozvánky. V případě zájmu o účast v el. aukci, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře níže.

 

Standardní výběrové řízení

Je vypsáno vždy s dostatečným časovým předstihem pro jeho realizaci a dodání potřebné komodity.  Dodavatelé obdrží písemnou výzvu k podání nabídek včetně technických a nákupních specifikací. V případě zájmu o účast ve standardních výběrových řízeních,  kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře níže.

 

Probíhající výběrová řízení a e-aukce:

Druh VŘ

Druh komodity

Specifikace dodávky

Objem dodávky

Termín realizace dodávky

Termín ukončení výběrového řízení

Termín podání nabídky

Termín realizace e-aukce

Kontaktujte nás