Integrovaný systém managementu

TATRA METALURGIE a.s., vzniklá v roce 2016 sloučením Taforge a.s. a Tafonco a.s., má zaveden integrovaný systém managementu sestávající ze systému managementu kvality dle EN ISO 9001:2008, včetně požadavků pro dodavatele do automobilového průmyslu dle ISO/TS 16949:2009, systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2005 a prvků systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. TATRA METAULURGIE má certifikovány systémy: EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2005 pro obory kovárenství, slévárenství a strojírenství související s výrobními nástroji

Certifikát k environmentálnímu systému managementu


Certifikát k environmentálnímu systému managementu

Osvědčení způsobilosti ČD


ISO/TS  16949:2009

Osvědčení laboratoří SČZL


Osvědčení laboratoří SČZL

EN ISO 9001:2008


EN ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009


ISO/TS 16949:2009

Politika ISM


Politika ISM

Politika EMS


Politika EMS