Aktuality

PF 2019

14.12.2019

Přejeme všem našim partnerům úspěšný rok 2019.

 

PF 2019

 

Transition Audit

02.10.2018

V průběhu 7-8/2017 se TATRA METALURGIE a.s. úspěšně podrobila tranzitnímu auditu na normy IATF 16949:2016 a ISO 9001:2015. Vzhledem ke kapacitním problémům certifikační autority související s enormním počtem transferových auditů před milníkovým datem ISO standardů 15.9.2018 nebyly dosud naší společnosti doručeny certifikáty a dočasně je nahrazuje připojené potvrzení certifikační autority.

 

Úspěšný audit Českých drah

03.05.2018

Dne 3.5.2018 TATRA METALURGIE a.s. prošla úspěšným auditem Českých drah a zároveň rozšířila portfolio původních certifikovaných výkovků o odlitky z lité oceli, šedé, tvárné litiny a slitin hliníku včetně opracování.

Osvědčení způsobilosti platí do 31.5.2021.

Osvědčení o akreditaci

02.05.2017

Laboratoře a zkušebny společnosti TATRA METALURGIE a. s. jsou od 2. 5. 2017 akreditovanou zkušební laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v oblasti chemických, mechanických a metalografických zkoušek. OSVĚDČENÍ O AKREDITACI


Převod práv a povinností z dotace

11.10.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo žádost o převedení práv a povinností z dotace na právního nástupce zaniklé společnosti Taforge a.s. Ke stažení


TATRA METALURGIE a.s. dokončila konverzi systému managementu kvality

23.09.2016

TATRA METALURGIE a.s. dokončila konverzi systému managementu kvality a ochrany životního prostředí po fúzi Taforge a.s., Tafonco a.s. a TATRA METALURGIE a.s.. Zároveň jsme byli certifikováni pro obory kovárenství, slévárenství a všeobecné strojírenství dle ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO:14001:2005.


Osvědčení laboratoří SČZL

23.06.2016

Zkušebním laboratořím TM byl na výroční konferenci SČZL konané 22.6.2016 v Brně přiznán status "Zkušební laboratoř s činností uznanou SČZL"


Osvědčení způsobilosti ČD

29.04.2016

České dráhy a.s. potvrdily platnost osvědčení způsobilosti pro společnost TATRA METALURGIE a.s.


Témata diplomových prací

18.04.2016

V sekci Kariéra -> Pro studenty a školy byla zvěřejněna témata diplomových prací z oborů slévarenství, kovárenství a ekonomiky


Projekt sloučením a Upozornění pro věřitele a akcionáře

15.03.2016

Společnosti TATRA METALURGIE a.s. (IČ 03667952, sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 10641, předseda představenstva Pavel Svoreň), Tafonco a.s. (IČ 61974668, sídlem Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 1137, předseda představenstva Pavel Svoreň) a Taforge a.s. (IČ 65138627, sídlem Areál Tatry 1447/4, 742 21 Kopřivnice, zaps. u KS v Ostravě v odd. B, vložka č. 1236, předseda představenstva Pavel Svoreň) prohlašují, že dne 1.1.2016 dochází k přeměně výše uvedených společností fúzí, kdy dochází k zániku společnosti Tafonco a.s. a Taforge a.s. a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost TATRA METALURGIE a.s. Společnost tímto zveřejňuje „Projekt sloučením“ a „Upozornění pro věřitele a akcionáře“ dle §33a a násl. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

 

> Projekt sloučením

> Upozornění pro věřitele a akcionáře


Spuštění nových stránek

01.03.2016

Dne 01.03.2016 byly spuštěny nové webové stránky společnosti TATRA METALURGIE a.s.